Permohonan Penahbisan Samanera & Atthasilani

Permohonan Penahbisan Samanera & Atthasilani

Permohonan Penahbisan Sāmaṇera (untuk dihafal)

 

Calon Mengucapkan Bersama-Sama:

Esāhaṁ bhante, Suciraparinibbutampi,

Taṁ bhagavantaṁ saraṇaṁ gacchāmi,

Dhammañca bhikkhusaṅghañca, Labheyyāhaṁ bhante,

Tassa bhagavato dhammavinaye pabbajjaṁ,

Dutiyampāhaṁ bhante, suciraparinibbutampi,

Taṁ bhagavantaṁ saraṇaṁ gacchāmi,

Dhammañca bhikkhusaṅghañca, labheyyāhaṁ bhante,

Tassa bhagavato dhammavinaye pabbajjaṁ,

Tatiyampāhaṁ bhante, Suciraparinibbutampi,

Taṁ bhagavantaṁ saraṇaṁ gacchāmi,

Dhammañca bhikkhu saṅghañca, Labheyyāhaṁ bhante,

Tassa bhagavato dhammavinaye pabbajjaṁ,

————————————————————————————————————————–Ahaṁ bhante, pabbajjaṁ yācāmi

Imāni kāsāyāni vatthāni gahetvā

Pabbājetha maṁ bhante, anukampaṁ upādāya.

 

Dutiyampi ahaṁ bhante, pabbajjaṁ yācāmi.

Imāni kāsāyāni vatthāni gahetvā

Pabbājetha maṁ bhante, anukampaṁ upādāya.

 

Tatiyampi ahaṁ bhante, pabbajjaṁ yācāmi.

Imāni kāsāyāni vatthāni gahetvā

Pabbājetha maṁ bhante, anukampaṁ upādāya.

Bagian-Bagian Tubuh Yang Tidak Menarik: (Calon Mengulangi Kata Demi Kata).

KESĀ             Rambut Kepala

LOMĀ            Bulu Badan

NAKHĀ          Kuku

DANTĀ          Gigi

TACO            Kulit

TACO            Kulit

DANTĀ          Gigi

NAKHĀ          Kuku

LOMĀ            Bulu Badan

KESĀ            Rambut Kepala

Permohonan Saraṇa Dan Sīla

Calon:

Ahaṁ bhante, saraṇasīlaṁ yācāmi

Dutiyampi ahaṁ bhante, saraṇasīlaṁ yācāmi.

Tatiyampi ahaṁ bhante, saraṇasīlaṁ yācāmi.

Ācariya:

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3x)

Calon:

(mengulangi) 

Ācariya:

Evaṁ vadehi / Yamahaṁ vadāmi taṁ vadehi. 

Calon:

Āma, bhante.

 

Ācariya:

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dutiyampi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dutiyampi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dutiyampi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Tatiyampi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Tatiyampi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Tatiyampi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi 

Calon:

(mengulangi kalimat demi kalimat) 

Ācariya:

Saraṇagamanaṁ niṭṭhitaṁ

Calon sāmaṇera:

Āma bhante

Ācariya Mengucapkan Baris Demi Baris dan Calon Mengikuti.

  1. Pāṇatipātā veramaṇī
  2. Adinnādānā veramaṇī
  3. Abrahmacariyā veramaṇī
  4. Musāvādā veramaṇī
  5. Surāmerayamajja-pamādaṭṭhānā veramaṇī
  6. Vikālabhojanā veramaṇī
  7. Naccagītavādita-visūkadassanā veramaṇī
  8. Mālāgandhavilepanadhāraṇa-maṇḍanavibhūsanaṭṭhānā veramaṇī
  9. Uccāsayanamahāsayanā veramaṇī
  10. Jātarūparajatapaṭiggahaṇa veramaṇī

Ācariya:

Imāni dasa sikkhāpadāni samādiyāmi.

Sāmaṇera:

Mengulang dasa sikkhāpādani samādiyāmi 3x

 

Permohonan Penahbisan Aṭṭhasīlani (untuk dihafal)

 

Calon Mengucapkan Bersama-Sama:

Esāhaṁ bhante, Suciraparinibbutampi,

Taṁ bhagavantaṁ saraṇaṁ gacchāmi,

Dhammañca bhikkhusaṅghañca, Aṭṭhasīlaniṁ bhante dhāretha,

Aajatagge pāṇupetaṁ saraṇaṁ gataṁ,

 

Okāsa ahaṁ bhante,

Tisaraṇena saddhiṁ, Aṭṭhasīladhammaṁ yācāmi

Anuggahaṁ katvā, sīlaṁ detha me bhante

 

Dutiyampi okāsa ahaṁ bhante,

Tisaraṇena saddhiṁ, Aṭṭhasīladhammaṁ yācāmi

Anuggahaṁ katvā, sīlaṁ detha me bhante

 

Tatiyampi okāsa ahaṁ bhante,

Tisaraṇena saddhiṁ, Aṭṭhasīladhammaṁ yācāmi

Anuggahaṁ katvā, sīlaṁ detha me bhante

 

Sīlacariya:

Evaṁ vadehi

(atau)

Yamahaṁ vadāmi taṁ vadetha

Calon Aṭṭhasīlanī:

Āma bhante

Sīlacariya:

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3x)

 

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dutiyampi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dutiyampi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Dutiyampi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Tatiyampi buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Tatiyampi dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Tatiyampi saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

 

Calon:

(mengulangi kalimat demi kalimat)

Sīlacariya:

Saraṇagamanaṁ niṭṭhitaṁ

 

Calon Aṭṭhasīlanī:

Āma bhante

 

Share this post