Memupuk Parami di masa Vassa #1

  8 Jalan Mulia Buddhist Center bekerjasama dengan Dhammadayada Community dan Cetiya Ariyadipasena akan mengadakan: “PINDAPATA, FANGSHEN dan ASADHA PUJA”…